Sürdürülebilirlik

ENERJİ KULLANIMINI AZALTMAK

Karbondioksit, emisyonlar ve yakıt yetersizliğini azaltmak icin uluslararası hedefler belirlenmiş durumdadır. Bu yüzden, ürünlerimizin insanların enerji tasarrufu etmelerine yardımcı olmamız harika bir durumdur. Daha düşük yakıt faturaları daha düşük karbondioksit ve emisyon anlamına gelmekte bu da iklim değişikliğini yavaşlatmaya yardımcı olmaktadır.

Ürünlerimiz kazan soğutucularinda kazan taşı oluşumunu engelleyerek sistemi daha verimli kılar.

Sistem bir kere Sentinel ile temizlendikten sonra, radyatörler tüm hat boyunca daha orantılı ısı dağılımı sağlar, böylece cihazınız evi ısıtabilmek için eskisi kadar çok çalışmak zorunda kalmaz.

Sentinel X500 Koruyuculu Antifriz ile birlikte soğuk havalarda donma olayından korunmak için ısıtma sisteminizi sürekli çalışır durumda bırakmanıza gerek kalmaz. Böylece faturalarınızdan da tasarruf etmiş olursunuz.

ISITMA SİSTEMLERİNİN KORUNMASI

Devreye alınan cihazların %20’sinde ilk 24 ay içinde sorun yaşanmakta ve servis ihtiyacı oluşmaktadır. Ama Sentinel ile sisteminizi koruyarak rahat bir nefes alabilir, ısıtma sisteminizin ömrünü uzatabilirsiniz.

ÇEVRE MEVZUATI, STANDARTLAR VE EN İYİ UYGULAMALAR KONUSUNDAKİ DESTEĞİMİZ

Sentinel ürünleri ısıtma sistemlerini kuranlara gerekli yasal zorunlulukları yerine getirmeleri konusunda yardımcı olmaktadır. Örneğin;

  • COSHH - control of substances hazardous to health (Sağlığa Zararlı Maddelerin Kontrolü)

Tüm Sentinel ürünlerinin özel koruyucu ekipmanlar kullanılmadan kullanılması güvenlidir ve pis su boruları yoluyla tahliye edilmesinde sakınca yoktur.

ÜRÜNLERİMİZ

Ürün paketlerimizin pek çoğu kolaylıkla geri dönüştürülebilir malzemeden yapılmaktadır.

SENTINEL- SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR TİCARET

Biz ISO14001 tarafından onaylıyız. Bu da çevresel performanımızı yakından takip ettiğimiz ve çevreye olan etkimizi azaltmanın potansiyel yollarını düzenli olarak takip ettiğimiz anlamına gelmektedir.

Doğru çevresel hedeflere odaklanmak ve gündemi yakından takip etmek için çevresel konularda danışmanlık hizmeti sağlayan Sustain Ltd ile çalışmaktayız. Çevresel konulardaki iddiamız bağımsız laboratuvar testleri ve üretici firma verileriyle desteklenmektedir.

REACH UYUMLULUĞU

Sentinel Performance Solutions Ltd REACH uyumludur.

REACH mevzuatına uyum amacıyla, Sentinel “dağıtıcı” olarak düşünülmekte ve böylelikle madde kaydı zorunluluğu bulunmamaktadır. Ürünlerimizin muhteva ettiği tüm bileşenler ürünün amaçlanan kullanımı için ayrı ayrı üreticiler veya ithalatçılar tarafından kayıt altına alınmaktadır ve böylelikle REACH mevzuatının uygulanması sonucu formülasyonlarımızda herhangi bir değişiklik beklememekte veya ürün sağlamaya müdahele etmemekteyiz.

“Dağıtıcı” olarak, müşterilerimizi ürünlerimiz hakkında bilgilendirmek zorunluluğumuz bulunmakta ve bu bilgiler her bir ürünümüz için en güncel Güvenlik Bilgi Sayfalarında yer almakta ve internet sitesinden indirilebilmektedir. Bu belgelerin çıktılarını ayıca bizimle iletişime geçerek temin edebilirsiniz.

Sentinel ürünlerinin hiç birinde REACH tarafından belirtilen Substances of Very High Concern (SVHCs) bulunmadığını ilan eder.

Aşağıdaki tehlikelerden herhangi birini içeren  maddelere "Yüksek Önem Arz Eden Maddeler" (SVHC) olarak kabul edilmektedir.

Kanserojenik, mutajenik veya ürmeye toksik (CMR)
Kalıcı, bio-birikimli ve toksik (PBT);
Yüksek kalıcılıkta ve ve yüksek bio-birikimli (vPvB);
Ciddi veya geri dönüşümsüz olarak çevreyi ve insan sağlığını tahrip eden ve hormon sistemine zarar veren maddeler