O SYSTÉME SENTINEL

NAJLEPŠÍ POSTUP, NAJLEPŠIE RIEŠENIE

Celoživotná ochrana vykurovacích systémov a systémov teplej vody pomocou osvedčeného postupu Čistenie, Ochrana a Údržba

The Sentinel System: Clean

Čistenie

na prípravu na vyšší výkon

„Čistenie znečisteného systému ústredného kúrenia vám môže ušetriť 124 libier ročne“*

  • Čistenie nového systému odstráni všetky inštalačné nečistoty a zvyšky tavidla, ktoré, ak zostanú vo vnútri systému, spôsobia koróziu.
  • Obnovou starého systému sa odstránia nahromadené kaly, čím sa zlepší jeho účinnosť a pomôžu sa ušetriť náklady na palivo.

*Na základe nákladov na náhradné teplo pri použití elektrického ohrievača

The Sentinel System: Clean

Ochrana

s cieľom predĺžiť životnosť a účinnosť systému

„Absencia správnej úpravy vody môže znížiť účinnosť systému zvyčajne o 15 %.“

  • Po vyčistení je dôležité chrániť systém pred opätovným usadzovaním vodného kameňa, korózie a kalu.
  • Chemické inhibítory aj fyzikálne systémové filtre preukázateľne poskytujú trvalú ochranu počas celej životnosti systému.

The Sentinel System: Clean

Údržba

s cieľom zabezpečiť trvalú ochranu

„Každá piata domácnosť v Spojenom kráľovstve má poruchu kúrenia“

  • Je dôležité zabezpečiť, aby bol systém po vyčistení a ochrane každoročne udržiavaný.
  • Úroveň ochrany systému ústredného vykurovania môže znížiť mnoho faktorov, napríklad straty vody v systéme pri demontáži radiátora počas renovácie. Preto odporúčame každoročne kontrolovať kvalitu vody a úroveň ochrany.