CE TREBUIE FĂCUT ÎN CAZ DE CONTACT ACCIDENTAL AL HX850 SOLUȚIE DE CURĂȚAT PENTRU TRASEUL DE FUM CU OCHII?

Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Solicitați imediat asistență/consult medical. Dacă este necesar un consult medical, țineți la îndemână ambalajul sau eticheta produsului.


Products related to this FAQ: