Ochrona systemów ogrzewania przed kamieniem, korozją i mrozem

Sentinel X500 Inhibited Antifreeze to idealny preparat do stosowania w instalacjach narażonych na ujemne temperatury. Zabezpiecza on przed kamieniem, korozją i zamarzaniem rur. Ochrona antykorozyjna preparatu Sentinel X500 Inhibited Antifreeze oparta jest na zestawie składników zawartych w Sentinel X100 Inhibitor, ale dodatkowo chroni on także przed zamarzaniem wody w rurach, kiedy temperatura spada poniżej zera.

Główne cechy

  • Zapobiega zamarzaniu wody w rurach
  • Poprawiona ochrona przed kamieniem i korozją
  • Zabezpiecza metalowe elementy przed korozją
  • Zapewnia optymalną wydajność kotła
  • Zapobiega powstawaniu hałasu podczas pracy kotła
  • Chroni przed pękaniem rur
  • Zapobiega powstawaniu wodoru w instalacji

Kamień kotłowy i korozja to dwie główne przyczyny spadku wydajności ogrzewania. Powodują one pojawianie się chłodniejszych miejsc na grzejnikach, spadek wydajności kotła, hałas i wiele innych problemów. Po oczyszczeniu systemu za pomocą jednego z produktów czyszczących Sentinel, dobrze jest zabezpieczyć go z użyciem inhibitora firmy Sentinel. Pozwoli to zapobiec ponownemu osadzaniu się kamienia i korozji.

W instalacjach, które są narażone na działanie niskich temperatur lub nie są używane w zimie zastąpienie preparatu Sentinel X100 Inhibitor preparatem Sentinel X500 Inhibited Antifreeze przynosi dodatkowe korzyści.  Ochrona antykorozyjna preparatu Sentinel X500 Inhibited Antifreeze oparta jest na zestawie składników zawartych w Sentinel X100 Inhibitor, ale dodatkowo chroni on także przed zamarzaniem wody w rurach, kiedy temperatura spada poniżej zera.

Dawka środka Sentinel X500 zależy od poziomu wymaganej ochrony przed mrozem. Dawka 20% umożliwi zapobieganie zamarzaniu do temperatury -6°C, 30% do -11°C, a 35% do -15°C. Dalsze informacje są dostępne na żądanie. Dawka 20% lub większa jest potrzebna do uzyskania minimalnego stężenia inhibitora korozji i kamienia. Zestaw Sentinel Test Kit można użyć w celu sprawdzenia, czy osiągnięto ten poziom. Aby określić dokładne stężenie glikolu, wymagany jest refraktometr. W celu uzyskania najlepszych efektów zaleca się, aby systemy czyścić i płukać zgodnie z normą BS7593; w przypadku systemów nowych – nie starszych niż 6 miesięcy – należy stosować produkt Sentinel X300, w przypadku systemów starszych należy stosować produkt Sentinel X400. Jeśli z powodu osadów z kamienia i wapna w wymienniku ciepła praca systemu jest już głośna, wraz z produktem Sentinel X500 należy zastosować produkt Sentinel X200.

Systemy otwarte: Dozować za pośrednictwem zbiornika FE dozownika obejściowego lub zbiornika dozującego Sentinel.

Systemy zamknięte: Jeśli system nie jest napełniony, przed napełnieniem dodać produkt w dowolnym, dogodnym punkcie. Jeśli system jest już napełniony, korzystając ze zbiornika dozującego Sentinel, dokonać iniekcji za pośrednictwem pętli do napełniania lub innego punktu dostępowego.