AALBERTS N.V. KUPUJE SENTINEL

Dzisiejszy dzień stanowi ważny moment w dalszym wzroście i rozwoju firmy Sentinel, która została nabyta przez Aalberts N.V. 

W wyniku tego zakupu Sentiel dołączy do klastra biznesowego z branży rozwiązań hydraulicznych do kontroli przepływu, w którym działają inne dobrze znane marki takie jak Flamco i Comap — również należące do Aalberts. 

David Barrett, dyrektor generalny Sentinel, stwierdził: „Z przyjemnością dołączamy do rodziny Aalberts. Jest to dla nas niezwykła szansa na dalszy wzrost i rozwój skupiający się na zwiększaniu efektywności energetycznej systemów grzewczych i spełnieniu potrzeb naszych coraz liczniejszych klientów”.

Sentinel pozostanie pod kierownictwem obecnego, wysoce doświadczonego zespołu.

Wraz z przejęciem Maarten van de Veen, dyrektor generalny Aalberts ds. rozwiązań hydraulicznych do kontroli przepływu, przekonuje: „Nabycie Sentinel idealnie wpisuje się w naszą strategię związaną z hydrauliczną kontrolą przepływu — strategię tworzenia bardziej zrównoważonych ekologicznie budynków poprzez zwiększanie efektywności energetycznej i sprawności instalacji przez cały okres eksploatacji budynków. Zakup ten stanowi cenne uzupełnienie naszej filozofii „from source to emitter” — od źródła po emiter — a wykorzystanie tego potencjału synergii zapewni impuls naszemu wzrostowi i usługom świadczonym naszym klientom i użytkownikom końcowym, zarówno w Wielkiej Brytanii, jaki i poza jej granicami”.