HVORDAN: STOPPE KJELESTØY

Oppvarmingssystemet eller fyrkjelen skrangler eller bråker på annen måte.


Om problemet

Kjelestøy eller ‘kjeling’ kan ha flere årsaker som kan deles inn i kjemiske eller mekaniske faktorer.

 

Kjemiske faktorer

Skumming

Skummende systemvann reduserer kontakten mellom vannet og varmeveksleren og leder til overoppheting. Skummet som er ansvarlig for denne overopphetingen kan komme av flere ting som for eksempel overskuddstinn, oppløste faststoffer eller annen forurensing.

Oppvaskmiddel har feilaktig fått ord på seg for å kunne redusere kjelestøy og enkelte har brukt det i oppvarmingssystemer uten å være klar over at det produserer skum, en av de primære årsakene til nettopp kjelestøy. Det fører også til høye nivåer av korroderende klorid.

Avsetninger

Avsetninger er utmerkede isolatorer og delvis isolasjon av varmevekslerens overflate kan forsårsake ujevn oppvarming med tilhørende kjelestøy. I oppvarmingssystemer vil slike avsetninger etter all sannsynlighet være korrosjonsavfall eller kalkavleiringer.

I områder med hardt vann oppstår kalkavleiringer i den varmeste delen av systemet – varmevekslerens overflate – og genererer tynne og flakvise kalkavsetninger som øker temperaturoverføringer til andre deler av varmevekslerens overflate utover det den er designet for.

 

Mekaniske faktorer

Gassbrennertrykk

Når en feiljustert høyhastighetsbrenner kobles til et lite system, vil kjelens syklus øke raskt mens varmneveksleren ikke greier å fordele varmen. Dette resulterer i lokal koking som øker kjelestøyen.

Innstillinger av strømmingshastighet

Feilaktig strømmingshastighet kan begrense varmefordelingen I kjelen, lede til lokal koking og dermed kjeling.

Termostat

Dersom ikke termostaten fungerer korrekt bør den byttes ut for å sikre at overoppheting ikke finner sted.

Systemdesign

Hvis termostatiske ventiler monteres på hver radiator, kan de forårsake hurtig sirkulasjon i kjelen og bli overopphetet.

Hvis kaldtilførselen og ledningene til åpne ventiler har feilaktig størrelse og montering kan resultatet bli ubalanse i systemet.

Støpejernsfeil

I varmeveksler av støpejern kan feil i godset gi ujevn varmetransport og resultere i lokal overoppheting.

The solution

Eliminer først de mekaniske faktorene nevnt ovenfor som årsaker til kjelestøyen. Hvis du har gjort det kan det antas at avsetninger på varneveksleren har skylden for kjeleproblemene.

Du kan enten behandle systemet med et produkt som Sentinel X200 Noise Reducer som vil mykne og fjerne denne avleiringen. For en mer langsiktig løsning, og hvis du mistenker at andre områder av systemet er berørt, bør det rengjøres med det mest passende rensemiddelet i Sentinels produktspekter.


Products related to this guide: