X500 Inhibited AntifreezeBeskytt

Beskyttelse av oppvarmingssystemer mot kalkavleiring, korrosjon og frost

Sentinel X500 Inhibited Antifreeze er ideell for eiendommer som er eksponert for temperaturer under null og gir beskyttelse mot kalkavleiringer, korrosjon og frost. Den beskytter alt metall i systemet mot korrosjon ved å benytte den samme sammensetningen av inhibitorer som Sentinel X100 Inhibitor. Den har i tillegg den fordelen at den beskytter systemvann mot å fryse ved lave temperaturer.

Nøkkelegenskaper

  • Forhindrer at systemvann fryser
  • Forbedret beskyttelse mot kalkavleiring og korrosjon
  • Beskytter alt metall i systemet mot korrosjon
  • Sikrer optimal kjeleeffektivitet
  • Forhindrer kjelestøy
  • Forhindrer mikroskopiske hull
  • Hjelper til med å forhindre dannelse av hydrogen-gass

Kalkavleiring og korrosjon er de to hovedårsakene til ineffektivitet i oppvarmingen, og fører til kalde flekker på radiatorer, kjeleineffektivitet, et støyende system og en rekke øvrige problemer. Etter at et system har blitt preparert med et av rensemidlene i Sentinels sortiment, bør det beskyttes med en Sentinel inhibitor for å hindre kalkavleiringer eller korrosjon.

For eiendommer som er utsatte for lave temperaturer eller temperaturer under frysepunktet, er det fornuftig å benytte Sentinel X500 Inhibited Antifreeze i systemet i stedet for den tradisjonelle Sentinel X100 Inhibitor. Med den samme sammensetningen av effektivt arbeidende spesialist-korrosjonsinhibitorer, beskytter Sentinel X500 Inhibited Antifreezealt metall i systemet mot korrosjon, og gir i tillegg beskyttelse mot frost ved lave temperaturer

Doseringsmengde for Sentinel X500 er avhengig av nødvendig frostbeskyttelsesnivå. En 20L beholder med Sentinel X500 tilsatt et vanlig eneboligsystem med 8 til 10 radiatorpaneler vil gi minimum konsentrasjon for tilsetning mot rust ogavsetninger, i tillegg til frostbeskyttelse ned til -6°C. To 20L beholdere vil gi frostbeskyttelse ned til -20°C. En dosering på minimum 20 % er nødvendig for å oppnå minste konsentrasjonstilsetning mot rust og avsetninger.

Sentinel testsett kan benyttes for å bekrefte at dette nivået er nådd. For å avgjøre nøyaktig glykolkonsentrasjon, kreves et refraktometer. Mer informasjon kan skaffes ved forespørsel.

For best resultat, anbefales det at systemene renses og spyles i samsvar med BS7593; nye systemer og de opp til 6 måneder gamle med Sentinel X300, eksisterende systemer med Sentinel X400. Hvis systemet allerede har støy på grunn av kalkavleiringer i varmeveksleren, skal Sentinel X200 tilsettes sammen med Sentinel X500.

Åpne systemer: Dosering via F&E sisternen, via et by-pass-system eller en egnet Sentinel doseringsbeholder.

Lukkede systemer: Hvis systemet er tomt, tilsett via et tilgjengelig punkt før fylling. Hvis fullt, bruk en Sentinel doseringsbeholder til å injisere via fyllesløyfen eller annet tilslutningspunkt.