X300 Cleaner for New SystemsRens

For nye oppvarmingssystemer

Spesielt utviklet for rensing av nye oppvarmingssystemer, er Sentinel X300 Cleaner for New Systems en kraftig rensevæske for fjerning av installasjonsavfall og fett. Den preparerer systemet for tilførsel av en inhibitor som beskytter systemkomponenter samtidig som den forlenger deres effektive levetid.

Nøkkelegenskaper

 • Renser nye oppvarmingssystemer (inntil 6 måneder gamle)
 • Kraftig og grundig renseprosess
 • Fjerner installasjonsavfall
 • Vasker vekk produksjonsfett
 • Eliminerer overflødig loddetinn
 • Forhindrer at skadelig kobberavfall etterlates i systemet
 • Preparerer systemet for beskyttelse med X100 Inhibitor

Forurensing med metallspon, -støv og sand og overskudd av loddetinn i et nytt oppvarmingssystem er vanlig i forbindelse med installasjonsarbeidet. I tillegg forekommer lag av fett eller olje på nye komponenter som for eksempel  innvendige radiatorflater. Tilstedeværelsen av slikt avfall og rester inne i systemet kan føre til hurtig utvikling av mikroskopiske korrosjonshull i radiatorene.

1 liter med Sentinel X300 er tilstrekkelig til å behandle et typisk husholdningssystem på 8 til 10 radiatorpaneler. Større systemer skal doseres med 2 liter. Hvis systemet er nytt, skal dette skje første gangen den fylles opp.

For beste resultat, skal vannet sirkuleres ved normal operasjonstemperatur i mellom 1-2 timer, men ikke mer enn 24 timer.

Hvis det ikke er mulig å varme opp vannet, må sirkuleringstiden kompenseres ved å utvide tiden til minst 24 timer, men ikke mer én uke.

Tøm og skyll systemet før påfylling å behandle det med Sentinel X100 tilsetning, eller Sentinel X500 tilsatt frostvæske.

Åpne systemer: Dosering via F&E sisternen, via et by-pass-system eller en egnet Sentinel doseringsbeholder.

Lukka systemer: Hvis systemet er tomt, tilsett via et tilgjengelig punkt før fylling. Hvis fullt, bruk en Sentinel doseringsbeholder til å injisere via fyllesløyfen eller annet åpningspunkt.

Informasjonen som er gitt på neste side gjør det mulig å overholde forskrifter om kontroll av helsefarlige stoffer (Forskrift om farlige stoffer). Fullstendig sikkerhetsdatablad er tilgjengelig ved forespørsel.  

 Sentinel X300 Cleaner for New Systems
 En vannløselig oppløsning av fosfonat, organisk heterosykliske sammensetninger, polymere og organiske baser.

Usteende

Litt uklar farveløs mot lys gul væske

Lukt

Mild

Egenvekt

1, 23 (20°C)

pH (konsentrasjon)

7 (omtrent)

Frysepunkt

0°C
Helsefare
 • Skal ikke brukes tappe vannsystemer.

 • Er ikke betraktet som helsefarlig.

Førstehjelp

Hvis huden utsettes
Vask umiddelbart med mye vann. Hvis irritasjon utvikles, oppsøk lege.

Hvis huden utsettes
Vask umiddelbart godt med rennende vann. Oppsøk lege.

Ved inntak
Skyll munnen med vann. Påskynd IKKE oppkast!! Oppsøk lege.

Håndtering
 • Unngå kontakt med hud og øyne.
 • Holdes utenfor rekkevidden av barn og dyr.
 • Vask den tomme beholderen godt med vann før avhendelse.
Lager
 • Hold beholderen godt lukket.
 • Lagre på et kjølig, godt ventilert område.
SølSkyll søl med mye vann og vask av før kasting.
Brann/eksplosjonsfareIkke-brennbart