X200 Noise ReducerVedlikehold

En syrefri, innvendig behandling av kjelestøy

Å leve med en støyende fyrkjele er ikke bare ubehagelig, det kan også være ineffektivt. Et antall faktorer kan forårsake kjelestøy, men den skyldes som oftest et tynt avsetningslag på varmeveksleren. Sentinel X200 Noise Reducer er ekstremt effektiv for å løse dette problemet, samtidig som den hjelper til med å gjenopprette kjelens effektivitet.

Nøkkelegenskaper

 • Reduserer kjelestøy
 • Hjelper til med å gjenopprette kjelens effektivitet
 • Lett å håndtere
 • Enkel å dosere
 • Passer for alle metaller inkludert aluminium
 • Syrefri, ikke-korroderende
 • Fremstilt i et kvalitetssystem i overensstemmelse med ISO9001

Kjelestøy er plagsomt for boligeiere og kan indikere et underliggende problem med oppvarmingssystemet som for eksempel systemdesign eller mekaniske feil. Etter at disse er eliminert som mulige årsaker til kjelestøy, gjenstår et tynt lag med kalk eller annen avsetning inne i kjelen som den mest vanlige årsaken. Behandling med Sentinel X200 Noise Reducer er ofte svært vellykket for å fjerne problemet.

Behandlingen er syrefri, skjer innvendig og er en varsom, men likevel svært effektiv løsning av dette vanlig forekommende problemet. Behandling av kjelestøy forårsaket av avsetninger med Sentinel X200 Noise Reducer hjelper også til med å gjenopprette kjelens effektivitet.

1 liter med Sentinel X200 er tilstekkelig til å behandle et typisk husholdningssystem på 8 til 10 radiatorpaneler. Større systemer skal doseres med 2 liter.

Tiden det tar for støyen å avta eller fjernes helt vil avhenge av hardheten og mengden av kalkavleiringer som finnes i systemet.

I alvorlige tilfeller vil en ny dose av Sentinel X200 bli nøvendig. Sentinel X200 skal være i systemet. Systemvannet skal også behandles med Sentinel X100 tilsetning, eller Sentinel X500 tilsatt frostvæske.

Åpne systemer: Dosering via F&E sisternen, via et by-pass-system eller en egnet Sentinel doseringsbeholder.

Lukka systemer: Hvis systemet er tomt, tilsett via et tilgjengelig punkt før fylling. Hvis fullt, bruk en Sentinel doseringsbeholder til å injisere via fyllesløyfen eller annet åpningspunkt.

Informasjonen som er gitt på neste side gjør det mulig å overholde forskrifter om kontroll av helsefarlige stoffer (Forskrift om farlige stoffer). Fullstendig sikkerhetsdatablad er tilgjengelig ved forespørsel.  

 Sentinel X200 Noise Reducer
 En vannløselig væske av syntetiske polymerere, fosfonat og surfaktant.

Usteende

Klar farveløs væske

Lukt

Mild

Egenvekt

1, 01 (20°C)

pH i vannløselig væske

(1%) ca. 7,5

Frysepunkt

-1,5°C
Helsefare
 • Skal ikke brukes i tappevannsystemer.

 • Er ikke betraktet som helsefarlig.

Førstehjelp

Hvis huden utsettes
Vask umiddelbart med mye vann. Hvis irritasjon utvikles, oppsøk lege.

Hvis huden utsettes
Vask umiddelbart godt med rennende vann. Oppsøk lege.

Ved inntak
Skyll munnen med vann. Påskynd IKKE oppkast!! Oppsøk lege.

Håndtering
 • Unngå kontakt med hud og øyne.
 • Holdes utenfor rekkevidden av barn og dyr.
 • Vask den tomme beholderen godt med vann før avhendelse.
Lager
 • Hold beholderen godt lukket.
 • Lagre på et kjølig, godt ventilert område.
SølSkyll søl med rikelige mengder vann og vask av før kasting.
Brann/eksplosjonsfareIkke-brennbart