For beskyttelse av oppvarmingssystemer mot kalkavleiring og korrosjon

Sentinel X100 Inhibitor beskytter rene oppvarmingssystemer mot kalkavleiring og korrosjon. Sentinel X100 Inhibitor, som passer for bruk i alle typer indirekte oppvarmingssystemer, forlenger systemets levetid og sikrer optimal effektivitet samtidig som brenselsforbruket minimaliseres.

Nøkkelegenskaper

  • Kraftig inhibitor
  • Beskytter mot kalkavleiring og korrosjon
  • TripleTech™antikorrosjonsteknologi
  • Passer for alt metalli systemet
  • pH-nøytral formel
  • Sikrer optimal systemeffektivitet
  • Passer til hardt, bløtt og kunstig myknet vann
  • Hjelper til med å forhindre dannelse av hydrogen-gass

Kalkavleiringer og korrosjon er de to hovedårsakene til ineffektivitet i oppvarmingssystemet, og fører til kalde flekker på radiatorer, redusert effektivitet i fyrkjelen, et støyende system og en rekke andre problemer. Etter at et system har blitt preparert med et av rensemidlene i Sentinels produktspekter, bør det beskyttes med Sentinel X100 Inhibitor for å forhindre dannelse av kalkavleiring eller korrosjon.

Sentinel X100 Inhibitor inneholder TripleTech™ Anti-korrosjonsteknologi, en unik blanding av kraftige, spesialiserte korrosjonsinhibitorer. Ettersom oppvarmingssystemer vanligvis er bygget opp av ulike metallkomponenter, gir hver av disse spesialist-inhibitorene beskyttelse av forskjellige metaller. Dermed oppnås uovertruffen beskyttelse av fler-metalls oppvarmingssystemer.

1 liter med Sentinel X100 er tilstrekkelig til å behandle et typisk husholdningssystem på 8 til 10 radiator paneler. Større systemer skal doseres med 2 liter.

For beste resultat, skal systemene renses og skylles i samsvar med BS7593, nye systemer og de opp til 6 måneder gamle med Sentinel X300, eksisterende systemer med Sentinel X400 eller Sentinel X800 JetFlo. Hvis systemet allerede er støyete på grunn av kalkavleiringer i varmeveksleren, skal Sentinel X200 tilsettes sammen med Sentinel X100.

Åpne systemer: Dosering via F & E sisternen, via et by-pass-system eller en egnet Sentinel doseringsbeholder.

Lukka systemer: Hvis systemet er tomt, tilsett via et tilgjengelig punkt før fylling. Hvis fullt, bruk en Sentinel doseringsbeholder til å injisere via fyllesløyfen eller annet åpningspunkt.