[Avviklet] JetFlush Test KitRens

For identifisering av problemområder i eldre oppvarmingssystemer

Sentinel Jetflush-testsettet lar deg raskt finne problem-områder i et gammelt, ineffektivt oppvarmingssystem med indikasjon om hvor avleiring eller korrosjonsavfall har bygget seg opp slik at de påvirker systemets evne til å fungere normalt. Bruk settet før og etter kraftspyling av et system for å demonstrere effektiviteten av renseprosessen for huseieren.

Nøkkelegenskaper

 • Utskrivbart testrapportskjema
 • Identifiserer problemområder i skitne oppvarmingssystemer
 • Turbiditetsrør
 • Total mengde oppløst stoff (TDS)-måler
 • Ledningsevne/TDS-standard
 • Sentinel X100 Testsett
 • Kompaktní, odolné plastické pouzdro
 • Mini infrarødt (IR) termometer
 • Kompakt holdbar plastkoffert

Sentinel JetFlush testsettet muliggjør rask identifisering av problemområder inne i et oppvarmingssystem, og hjelper til med å fastsette korrekt rensemiddel eller rensemetode.

Før spyling bør det gjøres en temperaturundersøkelse av alle radiatorer med Mini infrarødt termometer. Gjenta temperaturundersøkelsen etter spyling for å vise effektiviteten av spylingen. En undersøkelsesrapport kan skrives ut for å gi deg muligheten til å lagre relevant informasjon både før og etter spyling for å dokumentere forbedringen av systemet. En kopi av rapportskjemaet kan gis til kunden.

Sentinel JetFlush testsettet leveres i en kompakt holdbar plastkoffert og består av følgende deler:

 • Sentinel turpiditetsrør
 • Total mengde oppløst stoff (TDS)-måler
 • Ledningevne/TDS-standard
 • Sentinel X100 Testsett
 • Mini infrarødt (IR) termometer

 

Molybdate No. 1 Tablet

Sikkerhetsdataark

Molybdate No. 2 Tablet

Sikkerhetsdataark