Sentinel-systemet

BESTE PRAKSIS, BESTE LØSNING

Livslang beskyttelse for oppvarmings- og varmtvannssystemer med beste praksisprosedyren for Rensing, Beskyttelse og Vedlikehold.

The Sentinel System: Clean

Rens 

for å forberede
bedre ytelse

"Rensing av et skittent varmesystem kan gi deg en årlig besparelse på £124"*

  • Beste praksis ved innstallering av en fyrkjele i et nytt eller eksisterende oppvarmingssystem er at systemet renses grundig.
  • Rensing av et nytt system vil fjerne alt installsjonsavfall og rester av loddetinn som hvis det er igjen i systemet vil kunne resultere i korrosjon.
  • Restaurering av et gammelt system vil fjerne oppbygget slam og derfor forbedre systemets effektivitet, samt bidra til reduksjon av brenselsutgifter.

*Basert på utgifter til erstatningsoppvarming ved bruk av en elektrisk varmekilde.

The Sentinel System: Clean

Beskytt 

for å forlenge systemets
levetid og effektivitet

“Fravær av korrekt vannbehandling kan typisk redusere systemets effektivitet med 15%”

Gastec
  • Etter rensing er det viktig å beskytte systemet ditt mot gjenoppbygging av kalk, korrosjon og slam.
  • Både kjemiske retardatorer og fysiske systemfiltere gir påviselig beskyttelse i systemets levetid.

The Sentinel System: Clean

Vedlikehold 

for å sikre varig
beskyttelse

“En av fem husholdninger i Storbritannia har opplevd sammenbrudd i oppvarmingen”

uSwitch
  • Det er viktig at et system blir vedlikeholdt på årlig basis etter at det er renset og beskyttet.
  • Mange faktorer kan redusere beskyttelsesnivået til et oppvarmingssystem. Et eksempel er tap av systemvann ved fjerning av en radiator i forbindelse med oppussing. Vi anbefaler derfor en årlig sjekk av vannkvalitet og beskyttelsesnivå.