Industrielle partnere

Bruken av Sentinel vannbehandling er internasjonalt anerkjent av alle større fyrkjeleprodusenter for god beskyttelse av deres produkter I både det privat- og det bedriftsmarkedet.  Denne støtten til kvalitetsmessig vannbehandling er tydelig i manualer forfyrkjeleinstallasjoner og -service, hvor Sentinel-produkter stadig anbefales ved navn.

I tillegg til våre egne grundige tester, utfører Originale Utstyrsprodusenter (Original Equipment Manufacturers = OEMs) jevnlig kompatibilitets-og ytelsestester for å sikre at våre produkter leverer de beste løsninger og dermed sikrer vår plassering i den førnevnte installasjons- og betjeningslitteraturen. Ved å følge anvisningene i denne litteraturen kan serviceingeniører ha tillit til at de leverer de beste løsningene til sine kunder.

Vårt samarbeid med OEMs i varmeindustrien overgår vårt renomme for kvalitetsprodukter. Vi samarbeider side om side  med dem om felles initiativer; tekniske løsninger, salg, markedsføring og forskning og utvikling, for å hjelpe alle parter med å levere de beste produkterog tjenester til varmeingeniører og dermed også til boligeiere og bygningsutleiere. Opplæringen våre tekniske serviceledere leverer til disse produsentene, enten det er i deres egne opplæringslokaler eller på stedet, er anerkjent som den beste i industrien.

Vårt felles forhandlersystem sikrer at Sentinel-produkter er tilgjengelig sammen med OEM-produkter ved hver avdeling, enten det gjelder fyrkjeler, solvarmepaneler eller varmepumper.

Her er noen OEMs som har tilstrekkelig tillit til Sentinel til å anbefale oss ved navn internasjonalt: