Forskning og utvikling

Sentinel investerer tungt i våre sentrale laboratorier og testsentra for å understøtte virksomheten gjennom forskning, utvikling og anvendelse av vannbehandlingsmidler, varmeoverføringsvæsker, systemrensemidler, samt andre produkter og tjenester for bedrifts- og privatmarkedene for oppvarming og fornybar energi. Et dedikert team av kjemikere med doktorgrad, ingeniører og støttepersonell følger opp selskapets strategi om kontinuerlig utvikling av våre kjerneprodukter ved bruk av førsteklasses laboratorie- og testutstyr for å kunne tilby produkter av høyeste kvalitet til våre kunder. På denne måten tilstreber vi også kunne spille vår rolle i energieffektiviseringsstrategier ved å tilby produkter som er behjelpelige med å redusere karbonutslipp samtidig som de reduserer vårt eget karbonfotavtrykk.