Bærekraft

Reduksjon av energiforbruk

Det er satt internasjonale mål om reduksjon av CO2-utslipp og fjerning av mangel på drivstoff. Derfor er det bra at våre produkter hjelper folk til å spare energi. Mindre energiregninger betyr lavere CO2-utslipp som igjen hjelper til med å forsinke klimaendringene.

Våre produkter beskytter varmevekslere i fyrkjeler mot kalkavleiringer og gjør på den måten systemet mer effektivt.

Etter at et system er renset med Sentinel, vil radiatorene levere jevnere varme i hele bygningen slik at fyrkjelen ikke behøver å arbeide så tungt for å holde bygningen varm.

Med Sentinel X500 Inhibited Antifreeze er det ikke behov for å ha på varmen for å hindre systemet i å fryse i kaldt vær. Så hvorfor ikke slå av frostinnstillingene og spare enda mer på energiregningene?

Beskytter varmesystemer

20% av nylig installerte fyrkjeler gjennomgår en service innen de første 24 månedene. Men ved å beskytte kjelen med Sentinel kan alle slappe av – det forslenger levetiden til varmesystemet slik at servicebilene kan stå i garasjen i stedet for å være på veien.

Hjelper deg til å overholde miljølovgivning, standarder og god praksis 

Sentinel-produkter hjelper varmeinstallatører til å overholde viktige lovpålegg, som for eksempel:

  • COSHH - control of substances hazardous to health

Alle Sentinel-produkter er sikre å bruke uten behov for spesiell beskyttelse og kan trygt spyles ned I avløpssystemet I private boliger.

Våre produkter

Mye av vår produktemballasje er enkelt gjenvinnbar gjennom lokale planer.

Sentinel – en bærekraftig virksomhet

Vi er et ISO14001-akkreditert foretak som betyr at vi holder et skarpt øye med hvordan vi påvriker miljøet. Vi vurderer jevnlig hvordan vi kan redusere vår påvirkning.

Vi samarbeider med miljøkonsulentene Sustain Ltd for å sikre at vi er oppdatert og fokusert på de riktige miljømålene.  Våre miljøpåstander støttes av uavhengige laboratorietester og OEM data.

Reach-Overensstemmelse

Sentinel Performance Solutions Ltd er i overensstemmelse med REACH.

Når det gjelder formålene med REACH-lovgivningen er Sentinel betraktet som en ‘distributør’ og som sådan er vi ikke pålagt å registrere substanser. Ingrediensene i hvert av våre produkter er registrert av deres respektive produsenter eller importør for deres tiltenkte anvendelse. Vi forventer ingen endring i våre formler eller leveranseavbrudd som resultat av implementeringen av REACH-lovgivningen.

Som ‘distributør’ er vi pålagt å viderformidle informasjon om våre produkter til våre kunder. Denne informasjonen er inkorporert i de nyeste sikkerhetsdataarkene som er tilgjengelige for hvert av våre produkter og nedlastbare fra dette nettstedet. Papirkopier av disse dokumentene kan fås ved henvendelse til oss.

Sentinel bekrefter at ingen av våre produkter inneholder noen Substances of Very High Concern (SVHCs) som definert av REACH.