Om oss

Sentinel er et firma med et klart mål: vi tilbyr varmebehandlingsprodukter og –tjenester som gir den beste livstidsbeskyttelse for oppvarming og varmtvannssystemer. Etter den opprinnelige etableringen i Storbritannia av Grace Dearborn  i 1988, og siden som et datterselskap av det multinasjonale selskapet General Electric, har Sentinel drevet uavhengig siden 2005, mens det har utvidet sin internasjonale rekkevidde og spekter av innovative løsninger.

Innovasjon

Historien om vår nyskapende virksomhet er fylt av førstegangshendelser; fra pionervirksomheten bak bruken av Jetflushing i 1998 til utviklingen av verdens første multi-syklon varmefilter, Eliminator, i 2012. Anerkjent som en markedsleder i Storbritannia, er vi med rette stolte av dette skussmålet for innovasjon og utvikling av nye produkter.

Vårt produktspekter er utviklet utvikling for å imøtekomme behovene hos varmeinstallatører og -ingeniører ved installasjon av varmesystemer i så vel private hjem som i bedrifter. Slik har vi styrket vårt spekter av produkter for tradisjonelle fyrkjelesystemer og utvidet til produkter for fornybar energisystemer og drikkevannsanlegg. Vi har også et antall produkter i vårt sortiment som er spesifikt utviklet for spesialiserte markeder, som for eksempel Tyskland.

Internasjonal vekst

Den internasjonale veksten vi har hatt siden 1988 er også noe vi er stolte av. I dag opererer vi i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Nederland, USA, samt et antall områder i Skandinavia, Øst-Europa og Asia. Vårt mål er å høyne oppmerksomheten om fordelene ved vannbehandling for private, offentlige og mindre bedriftssystemer, ikke bare i Storbritannia hvor vi begynte, men i relevante markeder over hele kloden.

Industrielt samarbeid

Vi er anerkjent og anbefalt av leverandører av varme- og varmtvannssystemer og tilknyttede komponenter. Vi har utviklet sterke samarbeidsrelasjoner til mange av de største varmemerkene i rørlegger- og varmeindustrien opp gjennom årene:  i Storbritannia og internasjonalt, i både den private og kommersielle varmesektoren. Fra den første fyrkjeleinstallasjonsmanualen som anbefalte tilleggsinstallasjon av Sentinel X100 Inhibitor  til den siste tids utvikling av våre nettbaserte tjenester,  har vi samarbeidet med produsenter for å høyne bevisstgjøringen om betydningen av vannbehandling i hele systemets levetid, og om maksimering av oppvarmingseffektivitet.

Våre medarbeidere

 

Vår suksess skyldes våre lokale kundeservice-team støttet av våre dedikerte medarbeidere ved vårt hovedkontor i nordvest-England og ved våre internasjonale kontorer. Vi er klar over at mange av våre potensielle kunder ennå ikke er oppmerksom på de store fordelene ved vannbehandling. Det er vårt mål å samarbeide med industrielle partnere for å utvikle de best mulige opplærings- og kommunikasjonsverktøyene for å nå dette målet.