Boligeiere

Fyrkjelen din er integrert i den jevne driften av hjemmet ditt og gir deg varmt vann ved behov og oppvarming når du trenger det. Det er ofte ikke før den stopper å virke som den skal at du tenker på hvilken tilstand den er i.

I Sentinel har vi dedikert vår 25-årige virksomhet til å beskytte varmesystemer. Vi har utviklet en lang rekke produkter for å gjenopprette og vedlikeholde varmeeffektivitet; for å beskytte nye systemer, gjenopprette eldre systemer og forlenge levetiden til kostbare komponenter som fyrkjelen. Alle større internasjonale kjeleprodusenter anbefaler bruk av Sentinel-produkter i sine kjeleinstallasjonsmanualer. 

VARMEKORROSJON

Vi tenker vel alle på vann som ganske ufarlig, men når uheldige betingelser opptrer samtidig slik de kan inne i et varmesystem, kan korrosjon utvikle seg raskt. Korrosjonsprosessen er en kjemisk reaksjon og opptrer gjerne når metalloverflater kommer i kontakt med vann. Som ved de fleste kjemiske reaksjoner forårsaker oppvarming at prosessen aksellererer, og gjør ditt system til et perfekt sted for korrosjon dersom det ikke er korrektbehandlet og beskyttet.

Enten det er dine egne undersøkelser eller en anbefaling fra din varmeingeniør som har bragt deg til nettestedet vårt, håper vi at du sitter igjen med en klar forståelse av hvorfor vannbehandling er så viktig for å holde utgiftene til drift og vedlikehold nede.

Homeowners

SYMPTOMER Å VÆRE PÅ UTKIKK ETTER

Alle disse symptomene kan indikere et underliggende problem i systemet. Hvis du oppdager ett eller flere, kan det være en god ide å gjøre nærmere undersøkelser.

Radiatorer

Er det kalde flekker? Hvis ja, er de på toppen eller bunnen av radiatoren? Må du lufte radiatorene ofte?

Støy

Kommer den fra radiatoren, fyrkjelen eller systemet generelt? Hva slags type støy er det – fresende, bankende eller klingende?

Fyrkjelens kjøretid

Blir enkelte rom aldri varme? Må du kjøre kjelen i en lengre periode for å varme opp hele huset?

VIDERE TILTAK

Dersom du mener at varmesystemet ditt trenger en nærmere undersøkelse, vil neste skritt være å kontakte en varmeingeniør som kan utføre en grundig undersøkelse av systemets tilstand. Forklar at du tror at systemet kan være ineffektivt eller at det ikke klarer å varme opp hele huset skikkelig. Som i alle andre sammenhenger, kan priser variere. Det er derfor fornuftig å innhente flere tilbud og æ sjekke dem grundig.

KDu bør forsikre deg om at du i tilbudsforespørslene ber om at du vil at kvalitetsprodukter som de fra Sentinel skal benyttes i systemet ditt. I takt med at priser stiger og varmeeffektivitet blir mer viktig, tilbyr et økende antall firmaer billige varmebehandlingskjemikalier. Vær svært varsom; disse etterligningene kan inneholde inntil 97% vann.

Når du har mottatt et antall tilbud og antatt ett av dem, bør du snakke med den utvalgte ingeniøren om årlig vedlikehold for å holde kjelen i god stand.

Snakk med installatøren din hvis du er bekymret over tilstanden til oppvarmingssystemet ditt.

Speak to your installer if you are concerned about the health of your heating

Hva skyldes disse problemene?

Vi forstår fullt ut hvor merkelig det må høres ut når varmeingeniøren din forteller deg at det flunkende nye oppvarmingssystemet ditt må renses. Du har jo akkurat sett ham installere nytt røropplegg, nye radiatorer og en ny kjele og fylle den med rent vann. Hvordan i all verden kan system være skittent?

Korrosjon

Korrosjonsprosessen er en kjemisk rekasjon og opptrer gjerne når en metalloverflate kommer i kontakt med vann. Som ved de fleste kjemiske reaksjoner, aksellererer prosessen ved oppvarming av vannet. Dette gjør ditt varmesystem til et perfekt sted for korrosjon dersom det ikke er korrekt montert og beskyttet. Slam, også kalt magnetitt, er resultat av korrosjonen. Slammet samles opp over tid i eldre systemer og forhindrer dem fra å fungere ordentlig. Noen ganger er resultatet at systemet bryter fullstendig sammen.

 

Kalk

Et vanlig forekommende fenomen i områder med «hardt» vann. Kalk avleires på overflater inne i varmesystemet som er i kontakt med oppvarmet vann. Dette er et problem av flere grunner. For det første reduserer kalk effektiviteten til  varmetransporten. Dette betyr at kjelen må arbeide tyngre for å varme opp vannet i systemet. For det andre forårsaker kalkavleiring et støyende system. Det tredje problemet oppstår hår harde kalkflak løsner fra overflaten og blokkerer et rør, en pumpe eller en ventil.

Problemene med nye systemer oppstår ofte av tre grunner.

Her er en gjennomgang av hver:

Loddetinn

Loddetinn benyttes ved sammenføyning av rørledninger under installasjon av et nytt system. Noen ganger bruker rørleggere for mye og overskuddet vaskes av og inn i systemet. Ettersom loddetinn er et korroderende materiale, øker det graden av korrosjon inne i det nye varmesystemet ditt.

Oljer og fett

Nylig fabrikerte komponenter blir ofte innsatt ned litt fett eller olje for å beskytte dem før sammenføyning. Dersom ikke dette fettet blir fjernet fra systemet, kan det blande seg med installasjonsavfall og danne klebrige klumper som kan skade ventiler og pumper.

Installasjonsavfall

Avhengig av situasjonen kan installasjonsavfall variere i sammensetning. Det kan for eksempel være kopperfragmenter fra rørkutting som ender opp i systemet. Dersom det har foregått bygningsarbeid samtidig med systeminstallasjonen, kan støv, sand og annet bygningsavfall ha funnet veien inn i systemet.