Hoe werkt Sentinel X200 Noise Reducer?

Sentinel X200 Noise Reducer verwijdert voorzichtig kleine laagjes afzetting of kalkaanslag op warmteoverbrengingsoppervlakken, en verandert de stroomeigenschappen van het systeemwater, zodat de oorzaak van boilerlawaai wordt geëlimineerd.


Producten gerelateerd aan deze FAQ