Een zuurvrije, permanente behandeling voor boilerlawaai

Leven met een lawaaiige boiler is niet alleen onprettig, het kan ook inefficiënt zijn. Een aantal factoren kunnen boilerlawaai veroorzaken, maar het wordt meestal veroorzaakt door een dunne laag afzetting op de warmtewisselaar. Sentinel X200 Noise Reducer is uiterst effectief in het oplossen van dit probleem, terwijl het tegelijk helpt boilerefficiëntie te herstellen.

Belangrijkste eigenschappen

  • Vermindert boilerlawaai
  • Helpt boilerefficiëntie herstellen
  • Eenvoudig te gebruiken
  • Simpel te doseren
  • Geschikt voor alle metalen, inclusief aluminium
  • Zuurvrij, niet-corrosief
  • Geproduceerd onder een kwaliteitssysteem dat voldoet aan IOS9001

Boilerlawaai geeft overlast voor huiseigenaren en kan een indicatie zijn van een onderliggend probleem met het centrale verwarmingssysteem, zoals systeemontwerp- of mechanische fouten. Wanneer deze zijn uitgesloten als de oorzaak van boilerlawaai, is de meest voorkomende oorzaak een dunne laag kalkaanslag of andere afzetting binnen de boiler. Sentinel X200 Noise Reducer is een zeer succesvolle behandeling voor oplossing van het probleem.

Het is een zuurvrije, permanente behandeling; een mildere maar toch uiterst effectieve oplossing voor dit veel voorkomende probleem. Behandeling van boilerlawaai veroorzaakt door afzettingen met Sentinel X200 Noise Reducer zal ook boilerefficiëntie helpen te herstellen.

Sentinel X200 moet worden toegevoegd naar rato van 1% van de systeemwater. Voor grotere systemen is twee liter nodig. De tijd die nodig is om het ketelgeluid te verminderen/stoppen hangt af van de hardheid en de hoeveelheid van de kalkaanslag. In ernstige gevallen kan het nodig zijn de behandeling met Sentinel X200 te herhalen. Sentinel X200 moet in het systeem blijven. Het systeemwater moet ook worden behandeld met Sentinel X100 Inhibitor of met Sentinel X500 Beschermende Antivries.

Open Systemen: Product toevoegen via het expansievat, via een bypass-feeder, of met behulp van een doseercontainer.

Afgedichte systemen: Als de installatie leeg is, kan men het product toevoegen via eender welke geschikt punt. Bij een gevulde installatie moet men gebruik maken van het doseercontainer om het product te injecteren via het vulcircuit of een ander geschikt punt.