HOE: BOILERLAWAAI STOPPEN

Het centrale verwarmingssysteem of de boiler rammelt of maakt ander lawaai


Over het problem

Boilerlawaai heeft een aantal mogelijke oorzaken, en deze kunnen worden ingedeeld in chemische en mechanische factoren.

Chemische factoren

Schuimen

Schuimend systeemwater vermindert het contact tussen water en de warmtewisselaar, wat leidt tot oververhitting. Het schuim dat verantwoordelijk is voor deze oververhitting kan worden geproduceerd door een aantal zaken, zoals overtollige resten vloeimiddel, zwevende deeltjes, of andere verontreinigende stoffen.

Het is een fabeltje dat afwasmiddel boilerlawaai vermindert, en sommige mensen hebben het toegevoegd aan centrale verwarmingssystemen, zonder te beseffen dat dit juist schuim veroorzaakt, een van de belangrijkste oorzaken van boilerlawaai. Het voegt ook grote hoeveelheden corrosief chloride toe.

 

Afzettingen

Afzettingen zijn uitstekende isolatoren, en gedeeltelijke isolatie van het oppervlak van de warmtewisselaar kan zorgen voor ongelijkmatige verwarming en daarmee gepaard gaand boilerlawaai. In centrale verwarmingssystemen zullen dergelijke afzettingen waarschijnlijk corrosie-afval zijn, of dunne kalkafzettingen.

In gebieden met hard water wordt kalkaanslag gevormd in het heetste gedeelte van het systeem – het oppervlak van de warmtewisselaar – en genereert dunne, onregelmatige kalkafzettingen die warmte-overbrengingstemperaturen meer laten stijgen dan gewenst in andere delen van het oppervlak van de warmtewisselaar. Dit leidt tot boilerlawaai.

 

Mechanische factoren

Gasbranderdruk

Wanneer een slecht aangepaste boiler met een hoge waardering wordt geïnstalleerd in een klein systeem, zal de boiler snel gaan draaien, waarbij de warmtewisselaar de warmte niet kwijt kan. Dit leidt tot lokale verhitting, wat boilerlawaai verergert.

 

Instellingen stroomsnelheid

Een onjuiste stroomsnelheid kan de warmteafvoer in de boiler beperken, wat leidt tot lokale verhitting en dus tot boilerlawaai.

 

Thermostaat

Als de boilerthermostaat niet correct werkt, moet deze worden vervangen om te zorgen dat er geen oververhitting optreedt.

 

Systeemontwerp

Als er op elke radiator een thermostaatkraan zit, kunnen die zorgen dat een boiler snel gaat draaien en oververhit raakt.

Als de koud-watertoevoer en open ontluchtingsbuizen niet juist zijn opgemeten en geïnstalleerd, kan dat leiden tot onbalans in het systeem.

 

Gietfouten

Bij gietijzeren warmtewisselaars kunnen fouten bij het gietproces zorgen voor ongelijkmatige warmteoverdracht, en zodoende tot lokale oververhitting.

De oplossing

Elimineer eerst de bovengenoemde mechanische factoren als oorzaak van boilerlawaai. Als u dat hebt gedaan, kan worden aangenomen dat afzettingen op de warmtewisselaar schuldig zijn aan het boilerlawaai.

U kunt het systeem behandelen met een product als Sentinel X200 Noise Reducer, dat deze kalkaanslag zal verzachten en verwijderen. Of, voor een meer langdurige oplossing en als u vermoedt dat andere gebieden van het systeem zijn aangetast, dient het systeem te worden gereinigd met het meest gepaste chemische reinigingsmiddel uit het Sentinel aanbod van reinigingsmiddelen.


Products related to this guide: