Burgers Ergon

Burgers Ergon gaat in Oktober in opdracht van een woningcorporatie hun installaties spoelen, reinigen en behandelen. De investering wordt gedaan aangezien in dit complex veel zaken vernieuwd zijn en het gebouw energiezuiniger en efficienter gemaakt is. Burgers Ergon zal daarom het systeem gaan reinigen en behandelen zodat deze rendementsopbrengst gewaarborgd blijft.

Burgers Ergon