Jak na: Výběr vhodné topné čistící chemikálie

Nejsem si jistý, jaký z čističů Sentinel je pro moji situaci vhodný


O problému

Přijel jste ke svému klientovi a pár rychlých kontrol ukázalo, že je potřeba jeho topný systém vyčistit. Možná jste identifikoval studená místa na radiátorech a hluk vycházející z boileru, ucpaný ventil či hlučnou pumpu. Vysvětlil jste svému klientovi, jaké výhody se skrývají v čištění. Jsou jimi například zlepšení výkonu, více ušetřené energie a prodloužení životnosti systému.

Právní předpisy a nejlepší postupy uznávají, že pokud je potřeba efektivně vyčistit systém, je potřeba použít chemický čistič, ovšem je také potřeba ujistit se, že vyberete ten správný a nekoupíte si první, na který narazíte u vašeho lokálního prodejce. Abyste dosáhl nejlepších výsledků pro systém a vašeho zákazníka a minimalizovali počet zpětných volání, je troška výzkumu nutná.

Typ suti a její množství se odvíjí od typu systému, jeho věku a jak dobře byl v minulosti udržován.

The solution

Systém, kterým se zabývám je nový

V tomto případě nemusí zákazník chápat, jak je možné že systém potřebuje vyčistit. Nové systémy mohou jednoduše podlehnout suti před, i po instalaci, což je výsledek neopatrnosti při jeho výrobě a instalaci.

Pár příkladů typů suti, kterou lze najít v nových systémech; měděné třísky, tavidla, licí písky a rez. Další kontaminanty mohou obsahovat maziva a výrobní oleje, použité při výrobním procesu. (Občas použité až příliš)

Pokud se dostanou do topného sytému, mohou tyto materiály způsobit problémy, jako například korozi. 

Tak proč X300 Cleaner for New Systems pro nové systémy?

Sentinel X300 Cleaner for New Systems je designovaný pro zaměření nadbytečného tavidla, maziv a olejů a také suti a kalu. Kromě toho X300 pasivuje kovové plochy a pomáhá zabránit depozici mědi, časté příčiny koroze trhlin v radiátorech. Ideálně by měl být produkt do systému přidán při posledním, finálním plnění. Voda by měla za normální teploty v systému před jejím vypuštěním cirkulovat 2 hodiny. Pokud používáte studenou vodu, nechte ji cirkulovat 24 hodin. Propláchnutí není nutné.

 

Systém, kterým se zabývám, není nový, ale není starší šesti měsícům

Pokud nebyl systém před jeho používáním pročištěn, budou se v systému nacházet všechny zmíněné problémy. Instalační suť bude systém poškozovat a vytvářet další problémy.

Tak proč X300 Cleaner for New Systems pro systém, který není starší šesti měsícům?

Stejně jako pro nové systémy, X300 Cleaner for New Systems je určený k zacílení instalační a výrobní suti a kontaminantů. Jakmile budou vyčištěny, pasivuje kovové plochy a zabrání depozici mědi.

V tomto případě by systému manuální propláchnutí za použití X300 prospělo.

 

Systém, kterým se zabývám je starší než šest měsíců

U starších systému ovlivní výběr čistící chemikálie, která zajistí výsledek který požadujete, specifický problém, na který se snažíte odpovědět.

Proč X400 High Performance Cleaner pro starší systémy?

Pokud se snažíte vypořádat s problémy s cirkulací, které jsou identifikovatelné chladnými místy v radiátorech, které jsou způsobeny nánosem kalu.

Je skoro nemožné zabránit formaci tohoto kalu a často se usazuje v systémových oblastech s nejpomalejším proudem vody.

Sentinel X400 High Performance Cleaner tento kal rozbijí, zvedá a suspenduje, což umožní jeho vypláchnutí ze systému. Pokud to plánujete udělat, měl by být systém cirkulovaný, ideálně na normální provozní teplotě, s otevřenými ventily a s pumpou nastavenou na maximální výkon aspoň na 2 hodiny, nebo dokud nedosáhnete vyhovujícím výsledkům. Ve velmi znečištěných systémech je doporučena cirkulace po dobu přibližně 3-4 týdny. Tento produkt lze použít ve spojení s proplachujícím zařízením, jakým je například Sentinel JetFlush, pro zlepšení efektivity čištění a zkrácení doby čištění.


Products related to this guide: