Jak na: Odhlučnění boileru

V topném systému něco "bouchá", či je celkově hlučný.


O problému

Hluk z boileru má mnoho potencionálních příčin, které lze rozdělit na mechanické a chemické faktory.

 

Chemické faktory

Pěnění 

Pěnění systémové vody snižuje kontakt mezi vodou a tepelným výměníkem, což vede k přehřívání. Pěnu, která zapříčiňuje přehřívání, může být produktem mnoha vlivů, například přítomností tavidla, nerozpustných látek či jiných kontaminantů.

Přípravku na mytí nádobí je milně přisuzována schopnost redukovat hluk z boileru a pár jedincům se tento přípravek v boileru opravdu použít povedlo, aniž by si byli vědomi, že ve skutečnosti pěnu, jeden z hlavních příčin hluku, vlastně vytváří. Také do systému přivádí velké množství korozivního chloridu.

Usazeniny

Usazeniny jsou perfektní izolátory, a částečná izolace povrchu tepelného výměníku může způsobit nerovnoměrné topení a zmíněný hluk, vycházející z boileru. U topných systémů jsou tyto usazeniny tvořeny korozní sutí či tenkou vrstvou vodního kamene.

V oblastech s tvrdou vodou se vodní kámen tvoří v té nejteplejší části systému - na povrchu tepelného výměníku - a tvoří tenké a nerovnoměrné vrstvy kamene, což zvedá teplotu na dalších částech výměníku. Toto je důvod hučícího boileru.

 

Mechanické faktory

Tlak plynového hořáku

Pokud je nepřizpůsobivý, nadhodnocený boiler připojen k malému systému, boiler bude rychle cyklovat, ovšem tepelný výměník nebude moci teplo rozptýlit. Což vede k lokalizovanému varu, což zvedá hlasitost boileru.

Nastavení proudu

Špatně nastavený proud může v boileru zamezit rozptýlení tepla, což vede k lokálnímu vaření a hluku.

Termostat

Pokud termostat na boileru nepracuje tak jak má, měl by být, jako prevence proti přehřívání, nahrazen.

Systémový design

Pokud jsou na každý radiátor umístěny termostatické radiátorové ventily, mohou boiler donutit cyklovat rychle, a tím pádem způsobit přehřívání.

Pokud nebyl studený zdroj a pokud bylo otevřené ventilové potrubí špatně naměřeno a namontováno, může se objevit systémová nerovnovážnost.

Licí vady

V případě železných výměníků, mohou problémy s litím podpořit nerovnoměrnou výměnu tepla, a jakožto výsledek i lokalizované přehřívání.

The solution

Zaprvé, eliminujte mechanické faktory, které byly výše zmíněny. Pokud jste tak udělal, je možné že za hlukem z boileru stojí nánosy na tepelném výměníku.

Můžete systém léčit produkty, které v systému lze zanechat, jako například Sentinel X200 Noise Reducer, který zjemní a lehce odstraní kámen. Nebo, jakožto více dlouhotrvající řešení a pokud si myslíte, že jsou ovlivněny i jiné části systému, můžete systém vyčistit tou nejvhodnější chemikálií z řady Sentinel.


Products related to this guide: