Jak na: Kontrola koroze v topných systémech

Chci zjistit, jak zabráním korozi kovů v topném systému, jakými jsou například měď, hliník, ocel a další


O problému

Jelikož je koroze vnitřních kovů topného systému to, co často určuje jeho životnost a různé kovy jsou různě náchylné na korozi, je extrémně důležité pro ochranu kovů proti korozi něco udělat.

Koroze se v systému objeví přirozeně a následky toho, když boiler a radiátory selžou, jsou pro majitele jak rušivé, tak i nákladné. Také jsou problémemem i pro montéry. Je tedy důležité pochopit příčinu a dopad koroze na různé systémové kovy.

 

Měď

Co je o mědi v topném systému potřeba vědět:

 • Měď je ušlechtilý kov, což znamená, že nekoroduje snadno, ale když už se koroze objeví, její kousíčky se často uvolní do systémové vody a toto následně vede ke korozi dalších kovů všude po systému. Tavidla či jiné agresivní kontaminanty mohou měď částečně korodovat a dostat tak rozpuštěnou měď do systémové vody.
 • Rozpuštěná měď se může k měkkým systémovým kovům "přilepit", což se často stává v radiátorech či na povrchu tepelného výměníku v boileru a způsobuje lokální korozi, která často formuje trhliny a vede k selhání vybavení.
 • Když se měď poprvé dostane ke kontaktu s provzdušněnou vodou, objeví se pouze menší náznak koroze. To často vede k pasivační ochranné vrstvě oxidu, která kov chrání před další korozí. Problémy začínají, když se koroze rozšíří ještě dál.
 • Lokální kompozice vody ovlivňuje závažnost koroze. Toto znamená, že v souvislosti s vodou:
  • Se může objevit přetrvávající koroze mědi, způsobující zelené skvrny na sanitární armatuře.
  • Se za krátký čas se mohou objevit i vysoce lokalizované důlky, které vedou ke korozi trhlin a perforaci kovů. 

 

Hliník

Hliníková koroze je často faktor, který přispívá ke konci funkčnosti topného systému.

Co je o hliníku v topném systému potřeba vědět:

 • Je to jeden z nejběžněji používaných kovů v domácích topných systémech. Hlavně díky tomu, že má vysokou vodivost tepla, je lehký a relativně levný a proto se používá při výrobě výkonných boilerů a radiátorů.
 • Je přirozeně velmi odolný proti korozi, díky ochranné povrchové vrstvě oxidu. Narušení této vrstvy agresivními kontaminanty může vést k lokální korozi.
 • Hliníková koroze se odehrává v malých, lokalizovaných oblastech, což vede k trhlinám na kovových površích. Mohou zapříčinit metalovou perforaci a selhání vybavení.
 • Předem zmíněná ochranná vrstva je velmi citlivá nejenom na agresivní kontaminanty, nýbrž také na změnu pH vody.  Je extrémně důležité, aby se hladina pH držela okolo 6,5 až 8,5, což je optimální pro minimalizaci koroze.
 • Klasická změkčená voda se chová vůči hliníku korozivně. To znamená, že pokud nebyl do systému přidán protikorozní inhibitor, jakým je například Sentinel X100 Inhibitor, neměla by se tato voda používat.

 

Ocel

Co je o oceli v topném systému potřeba vědět:

 • Jemná ocel v přítomnosti vody a kyslíku koroduje velmi jednoduše a může tvořit kopy oxidu železitého. Ten se dostane do systémové vody a narušuje ventily a další pohyblivé součástky a nakonec se usadí jako černý objemný kal v radiátorech a tepelných výměnících.
 • Oxid železitý také tvoří korozní reakci, která se sama udržuje díky diferenci kyslíku. Toto vede převážně k lokalizované korozi, která často vede k selhání vybavení. To se stává, protože koroze pod usazeninami často vzroste až na korozi, která dělá do kovu trhliny, což rychle vede k rychlé perforaci kovu.
 • Nerezová ocel je slitina, která se dovede sama chránit díky efektivní tenké vrstvě oxidu. Ovšem, agresivní kontaminační složky se přes ni mohou dostat a zahájit tak lokalizovanou korozi, dírkovat a následně perforovat.

The solution

Ochrana topného systému a všech kovových komponentů proti těmto druhům koroze je takto jednoduchá: 

 

 1. Zajistěte opatrnou systémovou instalaci a jeho následné uvedení do provozu. Tímto minimalizujete problémy s kontaminací, která se do systému dostane v podobě například tavidla či již existujícího nánosu koroze.

  Jakmile jste spokojení, že pracujete s čistým systémem, přidejte inhibitor koroze vysoké kvality, který nabízí ochranu pro více druhů kovu, jakým je například Sentinel X100 Inhibitor.

  Zkontrolujte, zda byl inhibitor správně nadávkován, čímž zajistíte neustálou ochranu.

 

S jeho TripleTech™ antikorozní technologií, Sentinel X100 Inhibitor chrání všechny často používané systémové kovy proti efektům koroze. Je vhodný pro použití ve změkčené vodě.


Products related to this guide: