CO SE MUSÍ UDĚLAT PŘI NÁHODNÉM KONTAKTU S HX850 ČISTIČEM STRANY KOUŘE S OČIMA?

Pozorně vyplachujte vodou po dobu několika minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li přítomné a pokud je snadné je vyjmout. Dále proplachujte. Okamžitě si vyžádejte pomoc/názor lékaře. Pokud je nutný názor lékaře, mějte k dispozici balení nebo etiketu výrobku.