Pro starší topné systémy

Sentinel X400 High Performance Cleaner je specielně designovaný pro čištění starších topných systémů. Je to nekyselé řešení, které obnovuje cirkulaci do radiátorů a potrubí. Extrémně  efektivní receptura zbaví systém nahromaděného magnetitu a kalu, eliminuje chladná místa v radiátorech a obnoví správnou distribuci tepla.

Hlavní funkce

  • Obnovuje systémy, které trpí problémy s cirkulací
  • Eliminuje chladná místa na radiátorech
  • Připravuje starší systémy na instalaci nových komponentů
  • Má nekyselou recepturu, která nezpůsobí žádné prosakující štěrbiny
  • Může být použit ve všech typech nepřímých topných systémů, i v těch, které obsahují hliník

Sentinel X400 High Performance Cleaner navrací systému jeho schopnost rovnoměrné distribuce tepla po domě, což udrží vaši nemovitost teplejší a vaše účty nižší. Obnovení starého topného systému je více rentabilní způsob navrácení tepla do vašeho domu, nežli instalace zcela nového systému.

Vyčištěním starého systému před instalací nového komponentu také prodlužuje efektivní životnost tohoto komponentu, ať je to radiátor nebo boiler, což sníží náklady na údržbu a výměnu.

Přípravek Sentinel X400 by měl být aplikován v poměru 1 % k objemu systému, tj. např. 1 litr na 100 litrů vody v oběhu. U větších systémů by se mělo dávkovat po 2 litrech. Při čištění stávajícího systému by měl připravek Sentinel X400 cirkulovat, pokud možno při běžné provozní teplotě, v systému se všemi ventily otevřenými a čerpadlem nastaveným na maximální výkon po dobu minimálně dvou hodin, nebo dokud není obnoven upokojivý výkon.

Ještě rychlejšího čištění lze dosáhnout použitím přípravku Sentinel X400 spolu se systémem na proplachování systémů.

Před opěteovným naplěním systém vypláchněte, a poté jej ošetřete inhibitorem Sentinel X100 nebo inhibovaný prostředkem proti zamrzání Sentinel X500.

Uzavřené soustavy: Pokud je soustava vypuštěná, přidejte přípravek skrze kterékoliv vhodné místo před jejím naplněním. Pokud je naplněná, použijte dávkovací nádobu značky Sentinel a přípravek aplikujte skrze plnicí okruh nebo jiný přístupový bod.