Pro identifikaci problémových oblastí starých topných systémů

Sentinel JetFlush Test Kit vám umožní rychle identifikovat problémové oblast u starého, neefektivního topného systému, které indikují, kde se hromadí vodní kámen, koroze nebo sutiny, což jsou komponenty, které se neblaze podepisují na efektivitě systému. Použijte tuto sadu před a po tryskovém proplachování systému pro demonstraci úspěchu čistícího procesu vlastníkům domu.

Hlavní funkce

 • Tisknutelná forma znaleckého posudku
 • Identifikuje problémové oblasti starých topných systémů
 • Kalová trubice
 • Vodivost/ Standard TDS
 • Sentinel X100 Test Kit
 • Mini infračervený teploměr
 • Kompaktní, odolné plastické pouzdro

Dostupné velikosti

Jedna dostupná velikost

Sentinel JetFlush Test Kit umožňuje rychlou identifikaci problémových oblastí uvnitř topného systému, čímž pomáhá určit vhodný čistič či vhodnou metodu.

Před proplachováním by se měla znalecky posoudit teplota všech radiátorů za pomoci Mini Infračerveného teploměru. Po propláchnutí proces posouzení teploty opakujte, jakožto demonstraci efektivity propláchnutí.

Znalecká zpráva může být vytisknuta, což vám umožňuje si některé důležité informace uložit, a to jak před, tak i po proplachování, což vám umožní ještě podtrhnout vylepšení systému. Kopie kompletní zprávy pak může být zanechána u zákazníka.  

JetFlush Test Kit se dodává v kompaktním, odolném plastovém pouzdře a obsahuje tyto předměty:

 • Kalnou Trubici Sentinel
 • Měřič všech rozpuštěných pevných látek (TDS)
 • Vodivost/Standard TDS
 • Sentinel X100 Test Kit
 • Mini Infračervený teploměr

 

 

Molybdate No. 1 Tablet

Bezpečnostní list

Molybdate No. 2 Tablet

Bezpečnostní list