Systém sentinel

Nejlepší praxe, nejlepší řešení

Celoživotní ochrana pro tepelné systémy a teplovodní systémy s nejlepším postupem Čištění, Ochrany a Údržby.

The Sentinel System: Clean

Čistěte

jako přípravu pro lepší výkon

"Vyčištění špinavého systému vám může ušetřit až 4,200,- ročně"*

  • Nejlepší postup při instalaci boileru k novému či již existujícímu topného systému je ten, při kterém je systém důkladně pročištěn  
  • Čištění nového systému odstraní všechny zbytky po instalaci či kousky tavidla, které by mohli v systému způsobit korozi. 
  • Obnovením starého systému odstraníte všechen nahromaděný kal, zlepšíte výkon systému a ušetříte na ceně paliva.

*Na základě ceny náhradního tepla, za použití elektrického ohřívače

The Sentinel System: Clean

Chraňte  

a tím prodlužte životnost a výkon

“Absence korektního čištění vody může snížit výkon systému typicky o 15%”

Gastec
  • Po čištění je důležité systém také chránit před navrácením kotelního kamene, koroze a kalu.
  • Jak chemické inhibitory tak fyzické systémové filtry jsou prokázány jakožto ochrana životnosti systému.

The Sentinel System: Clean

Udržujte 

a tím zajistěte dvojitou ochranu

“1 z 5 domácností ve Spojeném Království zažili topný defekt”

uSwitch
  • Je důležité se ujistit, že jakmile je systém vyčištěn a chráněn, je zároveň i pravidelně každoročně udržován.
  • Množství faktorů může ovlivnit úroveň ochrany topného systému. Například ztráta vody díky odstranění radiátoru při malování. Proto doporučujeme každoročně kontrolovat kvalitu vody a úroveň ochrany.