X800 Fast Acting CleanerČistit

Čistící přípravek pro starší systémy s rychlým účinkem

K rychlému vyčistění staršího systému během 1 hodiny od provozních nečistot použijte přípravek Sentinel X800 Fast Acting Cleaner.

Hlavní funkce

  • Čisticí prostředek s rychlým působením
  • Použitelný za studena
  • Vhodný pro tlakové čištění

Dostupné velikosti

1L tekutiny X800L-12X1L-EXP1

Litrové balení prostředku Sentinel X800 je dostačující k vyčištění běžného systému s přibližně 8 až 10 topnými tělesy. Pro větší systémy je třeba použít 2 litry přípravku. V případě silného znečištění systému se doporučuje vyšší koncentrace, tj. 2 litry prostředku Sentinel X800 pro běžný systém. Přípravek však nevyčistí zcela neprůchodné potrubí.

Při aplikaci přípravku Sentinel X800 pomocí zařízení pro tlakové proplachování systému dodržujte pokyny výrobce zařízení. Jinak by měl prostředek Sentinel X800 v systému cirkulovat (pokud možno při běžné provozní teplotě) po dobu 1 hodiny, nebo dokud nedojde k obnovení uspokojivého výkonu. Přitom musí být všechny ventily otevřené a čerpadlo nastaveno na maximální výkon.

Tlakové proplachování: Dodržujte pokyny výrobce zařízení.

Otevřené systémy: Dávkujte přes napájecí a expanzní nádobu nebo pomocí obtokového dávkovače nebo dávkovací nádoby.

Uzavřené systémy: Pokud je soustava vypuštěná, přidejte přípravek skrze kterékoliv vhodné místo před jejím naplněním. Pokud je naplněná, použijte dávkovací nádobu a přípravek aplikujte skrze plnicí okruh nebo jiný přístupový bod.