Výzkum a Vývoj

Sentinel do svých centrálních laboratoří a testovacích zařízení silně investuje. Je to hlavně za účelem podpory byznysu ve výzkumu, vývoji a aplikaci přísad k naší úpravě vody, teplonosných kapalin, systémových čističů, fyzických zařízení a dalších produktů a služeb pro komerční a domácí  trhy pro obnovitelné zdroje a topení. Zanícený tým PhD chemiků, inženýrů a podpůrného personálu následují firemní strategii angažovanosti k dalšímu rozvoji našich hlavních produktů za použití nejmodernějších laboratorních a testovacích zařízení, díky čemuž můžeme našim zákazníkům nabídnout ty nejkvalitnější produkty. Tímto se také snažíme hrát naši roli ve strategiích na úsporu energie tím, že poskytujeme produkty, které pomohou se snížením uhlíkových emisí a zároveň sníží naši vlastní uhlíkovou stopu.